Personvern og datasikkerhet

Grafisk Digital er sertifisert i henhold til standardene ISO-9001 og ISO 27001, de mest omfattende sertifiseringer som norske bedrifter kan ha innen kvalitetsledelse og informasjonssikkerhet.

Tjenesteavtale

Det er ikke nødvendig å inngå tjenesteavtale med oss for å bruke SEND. Likevel velger noen av våre kunder å inngå en slik SLA (service level agreement) -avtale.

Personvernserklæring

Vi tilrettelegger for at det skal være enkelt for virksomhetene å opprettholde personvern. Derfor tilbyr vi en sikker filoverføringstjeneste som kan benyttes til å sende filer som ikke burde sendes via e-post.

Databehandleravtale

Datatilsynet krever at alle virksomheter som benytter seg av en underleverandør har plikt til å ha en databehandleravtale. Den skal sikre at personopplysningene blir behandlet i samsvar med regelverket og setter en klar ramme for hvordan databehandleren kan behandle opplysningene.