Fakturaeksempler

Eika Kredittbank

Eika Kredittbank sender ut fakturaer til sine kort-kunder og gir gode tilbud til sine kunder. De som har reservert seg mot dette får annen nyttig informasjon. Eika har valgt å printe fakturaen i sorthvit og vedleggene med variabler i farger. Infoboksen på fakturaforsiden matcher den enkelte kortkundes vedlegg i samme konvolutt. Eika har valgt å benytte helt enkel returadresse i øverste konvoluttvindu uten synlig logo. Fakturafilene kommer i XML-format til GD og vedleggene utveksles i PDF-format. Eika arkiverer pdf-kopi av hver faktura med tilhørende vedlegg akkurat slik den ble printet hos Grafisk Digital.

Hålogaland Kraft

HLK benytter Customer fra CGI AS, og benytter GDPrint2 for utskrift og arkivering av fakturaer lokalt på egne skriver ved små volumer og til sentral-print hos Grafisk Digital AS ved større kjøringer. HLK Printer alt i Farger og legger ved brosjyrer og info-ark til utvalgte kundegrupper. Informasjonen på fakturaforside matcher innholdet i vedlegget. HLK profilerer seg selv gjennom fargeprint på logo som viser i konvoluttens øverste vindu.