Fagne

Fagne har bygget, vedlikeholdt og fraktet kraft til regionen i over hundre år. Hver eneste dag, time og sekund har Fagne trosset barske forhold og koblet samfunnet, bedrifter og mennesker sammen ved å sørge for at strømmen alltid kommer fram.

Fagne er en del av konsernet Haugaland Kraft som har vært kunde siden 2011 og samlet sender de hver måned ca. 150.000 fakturaer gjennom SEND.no i tillegg til store brevutsendelser og enkeltbrev fra DLE.

Tilbakemeldinger om oss

DLE – ditt lokale eltilsyn

Nettselskapene har ansvar for å sjekke elektriske anlegg i alle hjem og virksom¬heter. Brev skal sendes ut i posten eller digital før hvert besøk. Tilsvarende skal avvik rapporteres og sluttrapport sendes. Fagne kombinerer flere måter å sende slike brev i SEND.no: 1. Manuelt i Webgrensesnitt 2. Med skriverdriveren SEND.no installert i Citrix-miljøet 3. Automatisk SFTP-overføring av PDF’er fra systemet «Safe» 4. Epost med PDF-vedlegg til SEND.no der SEND.no omgjør vedlegget til et brev i posten eller Digipost.