Tjenester

Vi dekker det meste innenfor dokumentutsendelse. Vi er med helt fra løsningene bare er ideer og uløste utfordringer hos kunden via strukturert dataflyt og produksjon til dokumentene er sendt til mottaker i rett kanal og arkivert tilgjengelig for avsender. Dette omfatter mange fagområder og produkter. Gjennom vår kompetanse, vårt utstyr og våre gode samarbeidspartnere kan vi tilby det beste på markedet innen områdene som er nevnt under.

Multikanal

Hos oss kan du sende brev og faktura i ulike kanaler. Du trenger bare å velge hvilke kanaler du ønsker å benytte deg av og så sjekker systemene våre hvem som ønsker å motta dokumentene i de ulike kanalene. De som har sagt «ja takk til alle» for efaktura vil få fakturaer tilsendt som efaktura/vippsfaktura. Tilsvarende vil virksomheter som kan motta ehf få sine fakturaer på den måten. Tilsvarende vil vi kunne sjekke om Digipost eller epost kan benyttes. Og sist men ikke minst – de som ønsker dokumentene tilsendt i posten vil få det også, helt sømløst og uten ekstra arbeid for deg som skal sende det ut. Felles for alle disse kanalene er at PDF’en som du laster opp eller som vi lager for deg vil fungere som visningsformat i digitale kanaler og som printfil for papirdokumenter. Multikanal er tilgjengelig også for deg som bare sender noen få brev eller fakturaer. Du kan starte uten høye etableringskostnader eller månedsavgifter.

Når du har sendt ut dokumentene vil du kunne sjekke status på hele utsendelsen eller på enkeltdokumenter. For hvert dokument vil du se valgt kanal og statusen for dette dokumentet.

Selvbetjening

Våre kunder bestiller oppdrag hos oss gjennom hele døgnet. Vi tilbyr flere former for selvbetjening.

  • www.SEND.no er vår web-baserte selvbetjeningsportal. Her kan du laste opp filer og angi hvordan de skal produseres. Du kan også sjekke status for utsendelser du har bestilt.
  • SEND.no skriverdriver er en effektiv løsning for å legge oppdrag inn i vår selvbetjeningsløsning direkte fra f.eks Word eller ditt regnskapsprogram.
  • SFTP. Vi tilbyr gratis SFTP-konto slik at du automatisk eller manuelt kan laste filer opp på avtalt måte i avtalt format. Vi setter opp automatikk som behandler det du legger i sftp-mappen.
  • API. Avanserte brukere kan lage integrasjoner mellom sine systemer og SEND.no ved å benytte vårt åpne API.

Faktura

Fakturaen er det viktigste dokumentet din bedrift sender ut. Det er viktig at du framstår som seriøs og troverdig samtidig som du er selgende og informativ. Profesjonell utforming og punktlig levering i rett kanal kombinert med kostnadseffektive løsninger er vårt varemerke. Samtidig kan vi være fleksible når situasjonen krever det.

Vi sender ut millioner av fakturaer hvert år. Mye av dette sendes som papirpost, men en stadig større andel sendes i elektroniske kanaler. Filformat, overføringsmåte, kvalitetssikring, kvitteringsrutiner og loggføring avtales mellom partene. Vår erfaring er at gode løsninger og godt kunde- leverandørforhold består over lang tid.
PDF kan benyttes hvis du selv ønsker å utforme fakturaoppsettet. Vi har metoder for å styre at PDF'ene dine printes på rett papirtype, på fargeprinter eller i sorthvit. Du bestemmer også pr dokument om det skal printes ensidig eller tosidig. Hvis du sender datagrunnlaget for fakturaen som xml, csv eller txt-fil så kan vi lage PDF’er basert på dette.

Viktig:

  • Ditt ansikt utad
  • Gode faste rutiner
  • Fleksibilitet ved behov

Maler
Eksempler

Brev

Brevet er ikke dødt. Velkomstbrev, giverbrev, invitasjoner til arrangementer, forsikringsavtaler, påminning om måleravlesning for vann og strøm, varsel om feiing, svar fra offentlige kontorer, informasjon om endringer i priser, adresser eller rutiner. Variasjonen er stor. Utsendelse av dokumenter er vår spesialitet.

Det er uendelig mange varianter av brev, men det er noen fellesnevnere også. A4-formatet er faktisk en slik fellesnevner. Nesten alle dokumenter som sendes ut som brev i posten utformes som en eller flere A4-sider. Dette gjelder også vedlegg, enten det er fysisk brevpost, epost eller Digipost. Vi har løsninger som håndterer den store variasjonen i antall ark som kan forekomme i brevene. Mange brev er på bare en A4-side men vi sender også ut brev på opp til 800 sider.

Viktig:

  • Takle stor variasjon
  • Ivareta din bedrifts behov/profil
  • Gode løsninger for engangsjobber og faste kjøringer

Maler
Eksempler

Vedlegg

Du kan alltid legge ved vedlegg når du sender ut brev eller faktura hos oss. I digitale kanaler kan ekstra sider legges til PDF’en og ved fysisk utsendelse legger vi ved ekstra ark eller brosjyrer. Det koster under 10 øre i porto å legge ved et ekstra ark eller folder. Ikke tenk på vektgrensene som gjelder for frimerkepost. I vår selvbetjeningsportal kan du legge til vedlegget selv. Ta kontakt med oss hvis du har noe spesielt som skal legges ved. Det kan for eksempel være en trykksak fra et trykkeri.

Sikker filutveksling

Betaler du for dropbox, sharefile, sprend eller andre sikre filutvekslingstjenester? Hos oss får du en enda bedre løsning kostnadsfritt. Prøv den – du vil bli overrasket over hvor god og brukervennlig løsningen er.
SEND-fil er perfekt når du skal sende eller motta filer med persondata eller andre filer som ikke bør komme på avveie? Da bør filene ikke legges ved som vedlegg til e-post. Det er rett og slett ikke trygt, og tilfredsstiller ikke GDPR-kravene. Skal du sende eller motta en fil som er større enn 20 MB eller spesielle filtyper? Ikke bruk e-post – slikt stoppes vanligvis av epostsystemet ditt eller hos mottaker.
Logg inn i SEND.no og få fullversjonen slik at du kan sende til hvem du vil eller prøv løsningen her hvis du skal sende filer til en av oss i Grafisk Digital: www.send.no/send-fil