Profundo

Profundo jobber  hver dag for å være det ledende fundraisings­miljøet i Norge. Deres hovedfokus er å finne de beste løsningene på frivillige organisasjoners behov innenfor CRM for fundraising, medlemshåndtering, kommunikasjon, regnskap, abonne­ment, arrange­ment og salg.

Grafisk Digital har i 20 år sendt ut brev og giroer for ProFundo. Fra 2019 valgte ProFundo å ta i bruk SEND.no for enkelte utsendelser av fastgiverbrev, medlemsgiroer, årsoppgaver og takkebrev. Nå sendes alle disse utsendelsene ut via SEND.no.

Tilbakemeldinger om oss

175.000 brev for ca. 40 organisasjoner

Tidligere hadde ProFundo en egen avdeling for produksjon av slike brev, men etter å ha prøvd SEND.no har de valgt å fokusere på det de er gode på, og så overlater de produksjon og utsendelse til de som er best på det. SEND.no forenkler hverdagen for ProFundo og dermed også for alle ProFundos kunder.